Retningslinjer

Retningslinier for Pakhuset

1. Kulturudvalget har godkendt de overordnede retningslinjer og udlejningspriser m.v. for udstillingscentret Pakhuset. Udlejning af Pakhuset varetages af Kultur, Service og Events.

2.Pakhuset må således kun anvendes til udstillingsformål med mindre andet aftales med Kultur, Service og Events.

3. Billederne skal ophænges i de opsatte skinner med de udleverede liner og kroge. Der må ikke benyttes skruer eller søm i forudgående aftale.

4. Lejere/brugere har ansvar for Pakhuset, jfr. kontrakt om leje af huset. Lejere/brugere har således ansvar for, at Pakhuset i lejeprioden aflåses forsvarligt, når der ikke er åbent i udstillingen. Viborg Kommune stiller ikke pedelbistand til rådighed.

5. Lejere/brugere kvitterer ved lejemålets start for nøgle til Pakhuset, og nøgle afleveres ved lejemålets ophør på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5,  8800 Viborg.

6. Ved lejemålets udløb skal lejemålet afleves i samme stand som ved lejemålets begyndelse.

7. I Pakhuset må max. være 150 personer.

8. Lejere/brugere må ikke overnatte og ej heller anvende køkkenet til madlavning eller lignende.

9. Der er rygeforbud overalt i Pakhuset

10. Depotlokalerne må kun anvendes til depotformål.

11 Lejere/brugere kan kun opsætte ekstra el-installationer, hvis dette sker via en autoriseret el-installatør. Eventuelle installationer fjernes ved afslutning af lejemålet.

12. Lejere/brugere har ansvaret for de udstillede genstande og skal derfor selv forsikre udstillede genstande. Viborg Kommune har kun tegnet brandforsikring for ejendommen.

13. Kultur, Service og Events fører tilsyn med lokalerne - også i udlejningsperioden - og tilsynets påbud skal altid følges.

14. Misligholdelse af regelsættet for brug af Pakhuset medfører øjeblikkelig afbrydelse af lejemålet uden omkostninger af enhver art for udlejer.

15. Spørgsmål i relation til disse retningslinjer, rettes til Søren Vinvad, tlf. 51 58 48 99.

 

 

Sidst opdateret: 20.09.2016