UDLEJNING

Administrationen af udlejningen af Pakhuset varetages af Kultur, Service og Events i henhold til de af Kulturudvalget fastlagte retningslinjer.

De enkelte ansøgninger om leje af udstillingsarealerne behandles løbende i den rækkefølge de kommer ind. Det enkelte lejemål kan makismalt være af to måneders varighed.

Lejer hæfter selv for de udstillede gentande, eksempelvis i tilfælde af tyveri og hændeligt uheld, evt. i form af forsikring - og sørger selv for åbning, lukning, vagtdækning m.v. i forbindelse med de enkelte aktiviteter ( rekvirer i øvrigt den udarbejdede standard kontrakt for leje af Pakhuset, herunder de almindelige bestemmelse.

Sidst opdateret: 23.08.2017