Viborg Kunstforening

Hvornår:
23.04.2019-
12.05.2019
Sted:
Pakhuset

TRAUN

Viborg Kunstforening

Pakhuset ved Fischers Plads, Viborg

27. april – 12. maj 2019

Onsdag – søndag kl. 13 – 17

Fernisering lørdag, den 27. april

Deltagende kunstnere:

 

Bodil Sohn

Steffen Tast

Ulla Madsen

Marianne Thingholm

Trine Rytter Andersen

Bjørn Kromann-Andersen

 

 

Det er ofte kutyme, at kunstnere til en gruppeudstilling kommer med den type kunst, man "plejer" at vise. Det kunne man også have gjort her - men denne gang har kunstnerne valgt at arbejde med et tema. Flere af deltagerne i udstillingen laver ting, der aldrig udstilles, men alligevel har man behov for at lave det – og derefter gemme det væk i skrivebordsskuffen. Da invitationen til at udstille i Viborg Kunstforening er kommet for ca. et år siden, har kunstnerne haft mulighed for at mødes og fundet det spændende at finde et tema, de kunne arbejde frem mod. Resultat: "Noget med natur". De har leget lidt med ordet og dannet ordet: TRAUN – et anagram af NATUR. Naturen er under hårdt pres, og efter manges mening, handles der slet ikke nok for at beskytte og bevare naturen. Plastik hober sig op i havene, der flyder med affald mange steder, og CO2-indholdet i luften stiger. Derfor er temaet: "Noget med natur" højaktuelt, selvom der på denne udstilling ikke er en løftet pegefinger.

 

Kunstner statements:

 

MARIANNE THINGHOLMS arbejder tager ofte afsæt i collagen. Det kan være en leg med saksen og tilfældige uventede møder på en rodet bordplade, der kickstarter et længerevarende forløb. Materialet må gerne være velkendt og lettilgængeligt som i Statsbesøgene eller hussalgsannoncerne ved værkkredsen Verlusst der Mitte. MT er optaget af hvad der sker, når der åbnes op for sprækkerne og tingene vendes på hovedet. Kan et ellers stivnet blik revitaliseres? Kan der åbnes op for en ny betydning og en ny begyndelse ved enkle greb på velkendt billedmateriale? Det står op for beskueren at afgøre.

 

ULLA MADSEN, født 1953

Arbejdsområde: Trykgrafik og grafikrelaterede arbejdsmetoder.

Jeg har altid arbejdet med udgangspunkt i det sete og oplevede, i de ting og kulturer, jeg har opsøgt eller fundet på min vej. Dels i det daglige og nære, dels på mange rejser rundt i verden.

Som vidne til verden, prøver jeg gennem refleksion og grafiske arbejdsmetoder, at formidle det jeg oplever, til billeder med mit blik.

Lige nu arbejder jeg mest med træsnit og tusch på japanpapir, hvor motiverne er nærlæsning af naturstruktur i træsnit, og undersøgelse af flydende stof/tusch på vand, (suminagashi) som billede på naturkræfter.

 

TRINE RYTTER ANDERSEN (f.1962) kommer fra en aktivistisk ungdomskultur, hvor hun i 1980erne var optaget af social- og miljøpolitiske spørgsmål. Siden har hun uddannet sig som billedkunstner på Det Jyske Kunstakademi, hvorfra hun tog afgang i 1999. I sin mange facetterede praksis forsøger hun at kombinere aktivisme og kunst i kritisk undersøgende projekter, hvor æstetikken, ideen og poesien er de styrende principper.

 

STEFFEN TAST’s arbejdsområde: Normalt arbejdes der med lys- og glas som materiale i installationer. Flere er ophængt i loftet, og kan bevæge sig. Værkerne er for det meste bestående af en masse små elementer, der tilsammen danner den ydre form, således der er en fast ydre form, med levende indmad. Ofte er der ét element, der skiller sig ud. ST. har tidligere udstillet med andre kunstnere, hvor værkerne interagerede, hvilket gav en yderligere dimension for beskueren. ST's tanker er med materiale-klang, lys og reflekser, overflade, transparens og spejlinger. Relativ minimalistisk og meditativt. www.steffentast.dk

 

BJØRN KROMANN-ANDERSEN. Født 1954, bor og arbejder i Århus, Danmark. Praksis: Jeg er uddannet tømrer, snedker og billedkunstner (fra det Jyske Kunstakademi 1980 – 83) med specialisering indenfor grafik, skulptur, installation og landart. Min dobbelte uddannelse har givet mig en fortrolighed med det klassiske formsprog, som ofte afprøves og nyfortolkes ind i en moderne kontekst. Min forankring i det klassiske er ikke ærbødig og underdanigt, men fortrolig, lidt fræk og noget fordomsfri, hvilket ofte betyder et humoristisk islæt dvs. skulpturer og installationer.

Min hjemmeside: www.artvark.dk

 

BODIL SOHN (f. 1955). Min kunstneriske praksis tager udgangspunkt i maleri og fotografi og består ofte af serielle værker og installatoriske udstillingsprojekter. Temaerne er eksistentielle – som her hjemlighed og fremmedgørelse overfor naturen. Jeg er optaget af at se og finde sammenhænge i den store og den lille verden omkring mig og skabe en form for realisme, hvor ’virkeligheden’ drejes en lille smule, så det velkendte ændrer karakter og bliver flertydigt og gådefuldt.